Reklama
 
Blog | Tomáš Tatranský

Islám z pohledu konzervativní politiky

Dovoluji si předložit 5 tezí, které by podle mého názoru měly sloužit jako východisko při formulování konzervativního politického postoje vůči islámu. TOP 09, která se ve svém hodnotovém desateru hlásí k tradicím „křesťansko-judaistické kultury“, by měla k islámu zaujmout kritické a srozumitelné stanovisko.

1. Současná polarizace české společnosti ve věci islámu je příliš vyhrocená. Nebezpečí islamizace Evropy a pronikání islámského práva do evropských zemí je jistě reálné, nikoli však tak akutní, jak to mnozí bojovníci proti islámu prezentují. Proto by bylo dobré volat po uměřenosti a po racionální debatě o islámu. Panický strach opravdu není dobrý rádce.

2. Otázkou je, kdo je za takto vyostřenou polarizaci odpovědný. Jsou to pouze naši „islamoklasté“ (např. pan Konvička) se svojí radikální a často opravdu nekorektní rétorikou? Nemyslím si to. Obrovský díl odpovědnosti za tuto polarizaci mají ti, kteří neváhají kdykoli nasadit psí hlavu „xenofoba“ – ne-li „rasisty“ či „nácka“ – komukoli, kdo otevřeně kritizuje islám. Uvědomují si tito hledači xenofobie, že motivací mnohých kritiků islámu není strach z čehokoli cizího, nýbrž prostá, legitimní a zcela pochopitelná potřeba bránit základní hodnoty naší západní civilizace? Uvítal bych, kdyby představitelé českých konzervativních stran včetně TOP 09 používali nálepky jako „nácek“, „rasista“ nebo „xenofob“ vždy jen po zralé úvaze.

3. Jako zcela základní problém vidím to, že mnozí stále ještě podléhají předsudku, že islám je náboženství ve smyslu duchovní nauky, že islám je cosi respektabilního a cosi víceméně srovnatelného s křesťanstvím. Chápu, že pro mnohé je lákavá představa „abrahámovské ekumény“, nicméně měli bychom si uvědomit, že islám – jakkoli jeho duchovní vrstva opravdu částečně čerpá z biblických zdrojů – je také totalitní ideologií a právním systémem (šaría), čili návodem, jak získat absolutní politickou moc a jak stabilizovat islámskou společnost pomocí pravidel, která regulují všechny oblasti života. Řečeno bonmotem: islám, není-li politický, není autentickým islámem. Bohužel. Apolitický islám by se totiž zpronevěřil intencím Mohameda, zakladatele tohoto ideologického systému. Jinými slovy, pokud někdo lpí na rozlišování muslimů a islamistů, pak je nutné jedním dechem dodat, že Mohamed byl islamista.

Reklama

4. Islám – vnímáme-li ho jako politickou ideologii a právní systém – je zcela nekompatibilní se základními pilíři a hodnotami naší západní civilizace. Ostatně i Evropský soud pro lidská práva v roce 2004 konstatoval, že právo šaría je neslučitelné s evropským právem. Nabíledni je i to, že islám jakožto teokratická doktrína představuje takové státní uspořádání, které je neslučitelné se současnými evropskými standardy. Dále platí, že snad nejdůležitějším rysem naší evropské civilizace je respekt k základním lidským právům. V této souvislosti je zřejmé, že islám do Evropy nepatří, už jen proto, že podle islámského práva nemá žena před zákonem stejné postavení jako muž (např. její svědectví má poloviční hodnotu ve srovnání se svědectvím muže). Takovýto přístup k ženám je zcela v rozporu s humanismem, který je kvintesencí našich hlavních civilizačních výdobytků.

5. V tomto kontextu je srozumitelné, že TOP 09 deklaruje, že Česká republika má mít právo přijímat pouze ty imigranty, kteří mají potenciál se zde integrovat, tj. přijmout základní hodnoty naší civilizace. Nejde o diskriminaci osob, jde o uplatňování práva odmítat všechno to, co je neslučitelné s našimi klíčovými hodnotami (proto např. platí, že máme právo, ba i povinnost odmítat neonacismus). V tomtéž duchu by též bylo dobré posuzovat velmi obezřetně žádosti muslimských komunit působících v ČR o „církevní“ registraci.

 

Mírně upravená verze mého diskuzního příspěvku na celostátní ideové konferenci TOP 09, která se konala 13. června 2015 v Praze.